Az elveszett Holokronok

Minden kezdet nehéz...

Az első próbálkozások

Nos, eljött az a pillanat, amire már régóta várok. Az új kampányomat interneten, wiki-formátumban fogom kezelni. Nem lesz könnyű beleszokni, de sokkal egyszerűbb lesz rendezni a dolgokat. Majd látjuk, mi sül ki belőle.

Comments

mfejes91 mfejes91

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.